PUVOD NEGATIVNÍCH SIL A MOŽNOSTI HOMEOPATIE

I. prezentace knihy

Vrátí Vás zpět na Literární díla

Výše jmenovaná kniha vznikala v průběhu mé badatelské činnosti během deseti let. Kniha není zaměřena pouze na pozitivní a andělské síly z vyššího světa, což se stalo módní záležitostí, ale zabývá se tzv. druhou stranou mince, neboli třináctou komnatou, kterou člověk otevírá nedobrovolně.Žijeme ve světě protikladů, mezi nimiž se někde uprostěd nachází člověk, který je během života těmito protiklady neustále konfrontován. První polovina knihy pojednává o původu negativních sil, který se během staletí rozmnělnil v několika koncilech a nařízeních církve, až do momentu, kdy byly oficiálně vydány zákazy o těchto věcech veřejně mluvit. Druhá polovina knihy pojednává nejen o příčinách životních zkoušek, ale také o možnosti odstranění těchto příčin skrze moji novou homeopatickou metodu, která se neřídí zásadami klasické homeopatie. Touto metodou lze regenerovat a opravovat genetický kód, ve kterém jsou zapsány veškeré informace a příběhy našich předků. Pro bližší orientaci uvádím několik ukázek :

Anotace

Žijeme v době, která se vyznačuje značným zrychlením času spojeným s nutností transformace mysli i ducha. V tzv. civilizované společnosti, nastala nerovnováha sil mezi materiálními a duchovními hodnotami. Tato nerovnováha je způsobena člověkem civilizovaným a tzv.moderním, člověkem 21.století. Stejně jako potřebuje svou výživu lidské tělo, tak ji potřebuje i lidská duše. Aby člověk vedl plnohodnotný život, musí u něj působit rovnováha těla a duše. Tuto knihu jsem napsala po dlouhodobém zkoumání člověka a zejména jeho duše, jejíž citlivost na negativní vlivy vnějšího světa ji mohou přivést do chaosu nebo stagnace. Tato kniha nepojednává jen o hledání příčiny nerovnováhy , ale hlavně o možnosti jejího odstranění. Metoda, která je v knize popisována je schopna v člověku aktivovat duševní oblast a nastolit v ní rovnováhu. Přitom se využívá současného zrychlení běhu času v přímé úměrnosti s rychlostí působení informací homeopatických léků. Čtenáři se otevírá prostor pro pochopení souvislostí v mnohých událostech jeho života v minulosti i přítomnosti. Není to lehká cesta, ale jednoduché a rychlé cesty daleko nevedou. Čtenáři se tak dostává do rukou kniha, v níž se seznámí s jinou realitou, než kterou dosud znal a zároveň u něj může vyvolat zájem o praktické využití této metody. Čtenářům přeji, aby v nich tato kniha zanechala naději a poznání, že i nemožné je možné.

Obsah
I. Původ zla a Henochova kniha o padlých andělích
II. Smaragdová deska
III. Zlo v podobě poškození genetického kódu a jeho zpětná oprava skrze homeopatickou metodu
IV. Způsob určení co nejpřesnějšího homeopatického léku psychotronickou metodou
V. Homeopatická metoda jako návrat k rovnováze
VI. Kam až můžem za zrcadlem ?

Vrátí Vás zpět na Literární díla
 • Ztráta tzv. jistot, jako nutná součást duševního vývoje a uvědomování si sebe sama
 • Nejčastější skupiny žen v kritické životní situaci
 • Do jakého časoprostoru a věku jsme se rozhodli narodit ?
 • Východ či západ ?
 • Východ a duše
 • Západ a rozum
 • Věčný boj jednoty a protikladů
 • Přítomnost, budoucnost a sen člověka
 • Narození dítěte jako aktivace dětství rodičů
 • Narození dítěte a genetické informace předků
 • Horoskop jako matematicky přesný výpočet vnitřního kódu, a klíč k odpovědi : jaký jsem ?
 • Saturn nejlepší učitel, Luna tajemství ženy
 • Astrologické znamení jako způsob lekce a vnímání světa.
 • Osud, volba a změna
 • Výklad karet : klady a zápory
 • Jsem sám – ztratil jsem boha
 • Poznávám sebe, poznávám boha
 • Hmota nemizí, stejně jako ego
 • Co vidím, je pouze odraz sebe sama
 • Civilizovaný svět a duše člověka
 • Dluhy a hormonální antikoncepce jako infekce pro lidskou duši v rukavičkách
 • Nenahraditelná úloha matky i v současnosti
 • Tajemství lásky coby nejvyšší síly, nepocházející z tohtot světa
 • Dokud princezna nepolíbí žábu
 • Vliv stavu společnosti na přechod do dospělosti
 • Církevní sňatek není totéž , co občanský
 • Občanský rozvod není církevní rozluka
 • V dobrém i ve zlém
 • Druhá dáma celá v bílém
 • magické působení slova na vědomí člověka
 • Hranice na čtyřicátém kilometru
 • Lze ukončit dlouhodobý vztah ?
 • Seriál na pokračování
 • Svůj ke svým
 • Den zúčtování
 • Fyzický úraz jako uvolnění negativní energie
 • Náhlá úmrtí a přítomnost převaděčů
 • Poslední přání a místo posledního odpočinku
 • Země vypráví prostřednictvím květin a stromů
 • Ptáci jako poslové
 • Všechno je nic a nic je všechno

VII. – Staré poutní cesty jako duševní terapie
celkem stran – 173