Domů

Motto:

“ Kdo chléb svůj v slzách nejídal, kdo neprosedal strastné noci a na svém lůžku nevzlykal, ten nezná vás, vy nebeské moci. Vy v život uvádíte nás, chudáka do vin zapletete, pak mukám vydáte ho zas, neb všechna vina mstí se na tom světě J.W.Goethe Harfeník  „

“ Láska je víc než život. Leonardo da Vinci  „

“ Svět je jen mostem, přejdi přes něj, ale nezůstávej na něm. Rabbi Joshua  „

“ Fantazie je víc než vědomosti, štěstí je víc než pravda, láska je víc než život. „

“ Staré sny – dobré sny. „

“ Jak uvnitř, tak venku … jak nahoře, tak dole „

“ Všechno je jinak. „

O mně

Mgr. Lenka Karhanová Hromadová
Pseudonym
*** Magdaléna Verneová ***

Spisovatelka, malířka, bárnířka a badatelka se narodila
v Uherském Hradišti.

Maturovala v r. 1988. První básně psala už na ZŠ. V roce 1995 absolvovala Husitskou teologickou fakultu UK v Praze (obory: teologie, religionistika, teorie náboženství, filozofie a psychosociální vědy). Po deseti letech v Praze se v r. 2000 vrací do rodného města. Výtvarné, literární a badatelské činnosti se věnuje téměř 20 let. Byla dopisovatelkou Slováckých novin, a členkou ochotnického divadla. V literární soutěži Poetický zámek 99 v Uh. Ostrohu získala ocenění za Poutníkovy balady a básně. Pracovala jako úřednice a učitelka výtvarné výchovy.

Rozhodla se však převážně pro cestu svobodného umělce. Pořádá výstavy, hudebně – poetické večery, prezentuje poezii ve volných hodinách ČJ a literatury. Pořádá přednášky na téma – Poselství a výklad antické mytologie v mezilidských vztazích a sebeurčení, s promítáním obrazů starých mistrů. Dlouhodobě se dále věnuje se také astrologii a homeopatii (školu klasické homeopatie navštěvovala v Brně).

Ve své literární i výtvarné tvorbě se často zabývá tím, co člověka přesahuje. Její obrazy patří do stylu mediálního umění a symbolismu. Stylem její poezie je duchovní lyrika a haiku. V dalších svých knihách se věnuje mezilidským vztahům, a jednotlivcem v současné společnosti možnosti uzdravení duše i těla a esoterickým tématům. Věří v umění a ideály, které mohou povznést jedince i společnost. Je také autorkou nápadu Básnické stezky, která byla v letech 2016-18 realizována v Kunovicích a na Velké Javořině v rámci projektu EU (příhraniční spolupráce a zachování kulturně-přírodního dědictví (viz basnicka-stezka.webnode.cz).

Poslední dva roky se začala věnovat také chrámovému zpěvu.
V rámci badatelské činnosti a terapie se věnuje rozvoji duševní podstaty člověka a snaze o doporučení ve všech záležitostech lásky, a jiných krizových situacích, včetně psychospirituální krize současného člověka.