FotoGalerie výstav a akcí

I. zastavení Básnické stezky bylo na Velké Javořině 28. 7. 2018 úspěšně odhaleno. Děkuji všem, kteří podpořili tento nápad, který se může realizovat také za podpory grantu EU v rámci příhraniční spolupráce a zachování přírodně-kulturního dědictví Moravsko-slovenského pomezí.
O to se zasadila obzvláště paní starostka Kunovic Mgr.Májíčková a pan starosta Ing. Benatinský z Lubiny. Letos čeká na otevření dalších 8 zastavení (4 v Kunovicích na břehu Olšavy a 4 v Lubině ve Slovenských Karpatech) a pravděpodobně budou i další. Příhraniční spolupráce také znamená, že na Moravsko-slovenském pomezí k rozdělení fakticky nedošlo, protože zde dodnes je a bude spousta smíšených manželství.

První vlaštovky jako důkazy toho, že některé sny a ideály se mohou také uskutečnit. O dalším průběhu realizace dalších zastavení budu informovat. Nadále trvám na tom, že je poezie pro život důležitá, a zvláště v některých časech. Před 10-15ti lety by realizace nebyla možná, protože byla nálada ve společnosti jiná. To se ještě více věřilo západním „ideálům.“ Stezka bude sloužit k dalšímu setkávání pro poslech nejenom poezie, ale také například zhudebněných balad Horňácka, atd. Měla by podpořit poezii, hudbu, komunikaci, jednotu humor a dobrou náladu mezi lidmi. Prostě vše, co v dnešní běžné společnosti chybí.

Moravský básník Jan Skácel – doplňující texty na Básnické stezce (narozen – Vnorovy 1922, zemřel v Brně 1922)
Mnoho lidí se domnívá, že moravská hymna je píseň Moravo, Moravo, Moravěnko milá. Není to pravda. Moravská hymna je mnohem krásnější, velebnější a je všelidská. Není národa na světě, který by měl tak inteligentní hymnu jako my, Moravané, kteří na rozdíl například od Slováků národ nejsme. A přece jen málo obyvatelů zeměkoule moravskou hymnu zná. Dokonce ani všichni Moravci ne. Já ji znám a zpívám si ji velice často a s úctou. Hymnu líbezné země Moravské (která není zemí) nezahraje ani ta nejznamenitější kapela na světě. Nedokáže to. Protože moravská hymna je – ticho. Řeknu vám to naplno. Moravská hymna je pauza. Pauza mezi Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska.“