MOTÝL A MOŘE

IV. sbírka básní haiku

Anotace

Sbírka Motýl a moře může čtenáři předat povědomí o tom, že ve vnímání nejsilnějších okamžiků lidského života uvnitř i zvenčí, má poezie haiku i duchovní lyriky stále nezastupitelný a neopakovatelný význam. Touto sbírkou chci čtenáři přiblížit hloubku a význam japonského básnického umění haiku které je u nás méně známé. První díl ve stylu haiku je tradičně bez názvu, stejně jako básně. Do druhého dílu s názvem – Láska a svoboda, jsem vyčlenila básně, které sice nejsou obsáhlé, ale do kategorie haiku se již řadit nemohou. Suplují tak skutečnost, že se haiku na mezilidské vztahy prioritně neorientuje. Básně o lásce a svobodě patří do stylu duchovní lyriky a navazují tím na předchozí tři sbírky, jež byly souborně vydány v roce 2013 pod názvem Sbírky básní.

Slovo úvodem

Japonský básnický styl haiku, s nímž se v této sbírce setkáváte, je filozoficko-umělecká odnož budhismu. Autory haiku byli často potulní budhističtí mniši, mnišky, či samurajové, jejichž nejlepší tvorba rodila se na několikaletých dlouhých poutních cestách. Haiku dokáže zachytit hluboký prožitek krátkého okamžiku pouze ve třech, maximálně pěti verších. Lidský prožitek okamžiku je zde propojen v souvislostech mezi obyčejnými jevy na zemi, vesmírem a smyslem vezdejší lidské poutě. Haiku dokáže v přírodě i v životě vystihnout vzácné okamžiky, které člověka přesahují, přesto, že jsou na první pohled zcela prosté. Méně slov pak v sobě skrývá více obsahu. Slova a volba jejich pořadí se vyhledávají dlouho a spojené ve verších se brousí jako diamant, který vyžaduje dokonalost. Je známo, že člověk s typicky západně-materialistickým vnímáním světa může mít s pochopením haiku značné potíže. Výhodou se mi tedy pro tento druh poezie jeví skutečnost, že jsem vyrůstala a tvořila v zemi, která se geograficky, ale i kulturně-historicky nachází na východní straně Evropy, tedy na jihovýchodní Moravě.